Kontakt

    Adress: Högsjö Wärdshus, Norra Ökna, 73297 Arboga

    Tel: 0589-70058 fungerar via det mobila nätet efter kopparnätets nedstängning. Det fasta numret är kopplat till en separat mobiltelefon. 

    Tel: Håkan Johansson 076-8450893

    Tel: Khwanruen Johansson 072-5063529

    Email: Håkan: hakan_johansson@asia.com